Huisregels – Poppodium Xinix

Xinix Huisregels

● Volg de instructies van het personeel op, voor je eigen veiligheid en die van anderen.
● Xinix heeft indien nodig de bevoegdheid om personen de toegang te weigeren of uit het gebouw te verwijderen.
● Het is niet toegestaan drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
● Het kan zijn dat er gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.
● Het is in Xinix verboden om te roken, dit geldt ook voor e-sigaretten met en zonder nicotine. Roken is alleen toegestaan buiten het gebouw van Xinix.
● Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke/scherpe voorwerpen is ten strengste verboden
● Het in het bezit hebben van, het gebruik van en de handel in soft- en harddrugs is verboden.
● Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.
● Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken en geen tabak verkocht.
● Het is niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank mee naar buiten te nemen.
● Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd.Racistische, seksistische,beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.
● Personen die in het verleden voor overlast hebben gezorgd zal de toegang worden geweigerd.
● Vandalisme wordt op geen enkele grond getolereerd. In het geval van vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie.
● Zonder toestemming vooraf is het niet toegestaan om in Xinix te fotograferen, film-, video en/of geluidsopnamen te maken.
● In Xinix wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Xinix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor mogelijk kunnen optreden.
● Xinix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële of immateriële schade van bezoekers

Wanneer je je niet houdt aan onze huisregels, heeft de directie van Xinix ten allen tijde het recht om je de toegang te ontzeggen.

Verder maak er een fantastische avond van!