De Geefwet – Poppodium Xinix

De Geefwet
De Geefwet is een wet die sinds een paar jaar bestaat. De wet werd in het leven geroepen om giften aan culturele instellingen onder een hogere belastingaftrek te laten vallen.
Het komt erop neer dat wanneer iemand besluit om 5 jaar achter elkaar een bedrag aan een organisatie als bijv. Xinix te schenken, de aftrek van de fiscus anders is dan bij een ‘gewone’ gift.

Er geldt namelijk geen drempelbedrag voor dit soort giften en daarnaast wordt je belastingaftrekpercentage verhoogd met een ‘multiplier’ van 25%. Het is hierbij van belang dat Xinix door de belastingdienst wordt aangemerkt als een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) en dit is het geval!

Een voorwaarde is dat tussen iedere deelnemer en Xinix een verklaring moet worden opgesteld.

Klik hier voor meer informatie over ANBI en Xinix!

Of lees meer officiële info over periodieke en normale giften via: Uitleg giften belastingdienst.nl

Hoe ziet dat er in je belastingaangifte uit?

In je aangifte wordt de mutiplier getoond als: giftbedrag x 125% = aftrekbaar bedrag
In dit geval: €500 x 125% = € 625 aftrekbaar, maar xinix krijgt € 500,-


Steun Xinix, meld je aan of stel je vragen via
 xinixgebouw@xinix.nl