Sponsoring & Giften – Poppodium Xinix

DOE MEE!! Doneer nu!

Xinix is een prachtig podium voor nationale en internationale artiesten, jaarlijks 10.000 bezoekers, een gezellig café en 5 oefenruimtes (regio) muzikanten zich kunnen ontwikkelen tot professionals. Mede dankzij dit en de ruim 150 vrijwilligers vervult Xinix een sterke maatschappelijke functie. Het is een belangrijke culturele voorziening die onze streek verbindt en allure geeft. 

Sponsor ons gratis door via Sponsorkliks je bestellingen te doen bij de grootste webshops!

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Sponsor ons gratis via Sponsorkliks!

Waarom zou je geld geven? Wat krijg je er voor terug? In de eerste plaats het voortbestaan van de Xinix en je dus zeker ook wilt dat Xinix tot in lengte van jaren moet blijven voortbestaan!
Bovendien kan de maatschappelijke functie van Xinix met meer financiële ruimte uitgebreid worden en wordt de overlevingskans van Xinix groter door minimale afhankelijkheid van externe partijen.

Voor een giften geldt dat daar geen tegenprestatie – zoals bijvoorbeeld een gratis lidmaatschap – tegenover kan staan.
Dat is wel mogelijk d.m.v. sponsoring en zeker ook interessant voor bedrijven. Mail ons voor meer informatie: xinixgebouw@xinix.nl.

Giften: Periodiek of Eenmalig?
Alle giften zijn meer dan welkom! En kunnen direct gestort worden op: NL04 RBRB 0691 6635 05 t.a.v. Stichting Xinix

Xinix is een Culturele ANBI Bekend onder het RSIN nummer: 809818681 en dit geeft veel voordelen.
Bekijk de RSIN op belastingdienst.nl

Periodieke gift: Profiteren van extra belastingaftrek!
Wanneer je besluit om vijf jaar achter elkaar een vast bedrag aan Xinix te schenken, is de aftrek van de fiscus veel gunstiger dan bij een ‘gewone’ gift. Er geldt voor giften aan culturele ANBI’s namelijk:

  • Meeste belastingvoordeel voor de gever!
  • geen drempelbedrag;
  • geen maximumbedrag;
  • daarnaast maak je gebruik van de Geefwet, wat betekent dat de belastingaftrek van de gift met 25% wordt verhoogd!

Je krijgt dus een groot deel van je gift terug van de fiscus! Dit leggen we graag uit: Uitleg de Geefwet of check de volgende link naar: Uitleg giften Belastingdienst.nl

Aanmelden of meer informatie?
Je kunt je aanmelden via xinixgebouw@xinix.nl. Ook voor meer informatie of het maken van een afspraak, kun je hier terecht. Je kunt erop rekenen dat alle informatie die je met ons uitwisselt vertrouwelijk wordt behandeld.

DOE MEE!! Doneer nu!