Xinix Koopt Xinix

DOE MEE!! Doneer nu!

Xinix is een prachtig podium voor nationale en internationale artiesten, jaarlijks 10.000 bezoekers, een gezellig café en 5 oefenruimtes (regio) muzikanten zich kunnen ontwikkelen tot professionals. Mede dankzij dit en de ruim 150 vrijwilligers vervult Xinix een sterke maatschappelijke functie. Het is een belangrijke culturele voorziening die onze streek verbindt en allure geeft. Een voorziening die tot in lengte van jaren moet blijven voortbestaan!

Sponsor ons gratis!
SponsorKliks, gratis sponsoren!

De “Pijnlijke” werkelijkheid
Helaas is het jaar op jaar een een uitdaging om de financiële lasten te dragen. Sterker nog…. er moet NU actie ondernomen worden om te overleven!
De huur van het pand is de grootste last op de begroting en de andere lasten zijn tot het bot uitgemolken. Maar het kopen van een pand gaat veel geld kosten…Daarom zijn we een actie gestart die geld MOET gaan opleveren. Zoveel geld, dat Xinix daarmee over een aantal jaren het gebouw kan overnemen van Woonstichting Land van Altena. Zijn daar dan mogelijkheden voor? Ja, die zijn er! Daarover hebben we het hier!

Xinix kopen? Het kan!
In 2018 bestaat het Xinixgebouw alweer 10 jaar en ons gebouw is uitgegroeid tot  “the place to be” in de regio voor een goed concert, als je wilt oefenen met je band of als toekomstig muzikant een instrument wilt leren bespelen. Xinix is huurder en betaalt jaarlijks € 40.000,- aan huur. De vraagprijs bedraagt € 375.000,- in 2018. Kopen onder deze voorwaarden leidt tot een forse verlaging (ca. 50%) van de jaarlijkse vaste huisvestingslasten. Na aftrek van de onderhoudskosten voor beheer en onderhoud kan de besparing bijvoorbeeld worden ingezet voor duurzame investeringen of het organiseren van activiteiten. Jij kunt hier aan bijdragen!

Waarom zou je geld geven? Wat krijg je er voor terug?
In de eerste plaats het voortbestaan van de Xinix! En je dus zeker ook wilt dat Xinix tot in lengte van jaren moet blijven voortbestaan!
Bovendien:

  • kan de maatschappelijke functie van Xinix met meer financiële ruimte uitgebreid worden;
  • wordt de overlevingskans van Xinix groter door minimale afhankelijkheid van externe partijen.

Voor een giften geldt dat daar geen tegenprestatie – zoals bijvoorbeeld een gratis lidmaatschap – tegenover kan staan. Dat is wel mogelijk d.m.v. sponsoring en zeker ook interessant voor bedrijven. Lees hier meer over sponsoring…

Giften: Periodiek of Eenmalig?
Alle giften zijn meer dan welkom! En kunnen direct gestort worden op: NL04 RBRB 0691 6635 05 t.a.v. Stichting Xinix

Xinix is een Culturele ANBI Bekend onder het RSIN nummer: 809818681 en dit geeft veel voordelen.
Bekijk de RSIN op belastingdienst.nl

Periodieke gift: Profiteren van extra belastingaftrek!
Wanneer je besluit om vijf jaar achter elkaar een vast bedrag aan Xinix te schenken, is de aftrek van de fiscus veel gunstiger dan bij een ‘gewone’ gift. Er geldt voor giften aan culturele ANBI’s namelijk:

  • Meeste belastingvoordeel voor de gever!
  • geen drempelbedrag;
  • geen maximumbedrag;
  • daarnaast maak je gebruik van de Geefwet, wat betekent dat de belastingaftrek van de gift met 25% wordt verhoogd!

Van hoog naar laag in belastingschijven krijg je dus 65%, 51% of minimaal 45,7% van je gift terug van de fiscus!
Dit leggen we graag uit: Uitleg de Geefwet of check de volgende link naar:
Uitleg giften Belastingdienst.nl

Bereken je gift
Bereken wat je brutogift -dit bedrag krijgt xinix– en nettogift -dit bedrag betaal jij– zal zijn met onze calculator (gebaseerd op belastingschijven 2017).

Speciale bankrekening
De giften komen terecht op een speciaal bankrekeningnummer. Dat nummer wordt uitsluitend hiervoor gebruikt. De rekening wordt beheerd door twee toezichthouders. Daarbij is de afspraak gemaakt dat er geen geld van de rekening kan worden opgenomen. Alle middelen blijven staan om op enig moment het gebouw te kunnen aankopen.

Deze actie is altijd een succes
Ook als we het streefbedrag niet halen, dan is dat uiteraard jammer maar wordt het bedrag ingezet om een stevige huurverlaging te realiseren.

Aanmelden of meer informatie?
Bekijk onze Xinix Donatie Folder. Of je kunt je aanmelden via xinixgebouw@xinix.nl. Ook voor meer informatie of het maken van een afspraak, kun je hier terecht. Je kunt erop rekenen dat alle informatie die je met ons uitwisselt vertrouwelijk wordt behandeld.

DOE MEE!! Doneer nu!